V sobotu 18. května budeme pracovat na odstranění kamenné rovnaniny. Rádi se potkáme s každým, kdo přijde na kus řeči nebo i přiložit ruku k dílu.

 

PETICE K ŽÁDOSTI O NALEZENÍ A VYZDVIŽENÍ TĚL NÁRODNÍCH HRDINŮ A ODBOJÁŘŮ PROTI TOTALITNÍM REŽIMŮM Z NEOZNAČENÝCH MASOVÝCH HROBŮ.

Cílem petice je dopřát důstojné místo posledního odpočinku hrdinům, kteří bojovali v rámci Československé republiky za její svobodu. Mnoho z nich je bohužel do dnešního dne pohřbených v anonymních hrobech na Ďáblickém Hřbitově, kde se jejich památky snažily zbavit předchozí totalitní režimy. Ďáblický hřbitov byl po roce 1943 užíván jako místo kam se pohřbívaly do neoznačených hrobů nežádoucí osoby, nebo těla, která nesměla být pohřbívána na vysvěcených hřbitovech. Mimo jiné je zde pochováno i několik popravených nacistických zločinců. Památku našich hrdinů si (navzdory těmto snahám je vymazat z historie) sice připomínáme dodnes, ale na důstojný pohřeb se již bohužel zapomnělo. Mnozí z nich jsou tak pochováni v neoznačených hrobech vedle lidí, proti kterým bojovali. 

Web petice naleznete zde: https://www.vazmesihrdinu.cz/

Podepsané archy zasílejte prosím na adresu Michal Švarc, Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8